• Avantajele ISO 9001

  Avantajele ISO 9001

  - marirea cifrei de afaceri; - reducerea costurilor; - pastrarea pozitiei de piata; - cucerirea a noi nise de piata; - imbunatarirea imaginii firmei; - cresterea increderii clientilor si furnizorilor in serviciile si produsele oferite; - indeplinirea conditiilor de participare la licitatii; - favorizeaza comertul international cu bunuri si servici; - certifica clientilor ca societatea functioneaza pe baza unui sistem de calitate recunoscut international.

Despre noi


Consultanta ISO Certificare ISO 9001, 18001, 14001, HACCP

 

COMERUS CONSULT are ca obiect principal de activitate consultanta in afaceri si management si audit la fata locului avand ca referential standardele ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 – HACCP, ISO 27000, OHSAS 18001. Aceste servicii sunt efectuate de personal calificat, auditori IRCA (Registrul International al Auditorilor de Certificare) ingineri experti tehnic si manageri. Avem cel mai bogat portofoliu la nivelul Moldovei, peste 150 de societati consiliate. Printre clientii nostri se numara atat firme ce activeaza pe piata romaneasca cat si pe piata externa.

Va invitam sa va bucurati de seriozitatea si profesionalismul serviciilor noastre!

De ce consultanta ISO ?

 1. 1
  Avantajele ISO 9001
  • marirea cifrei de afaceri;
  • reducerea costurilor;
  • pastrarea pozitiei de piata;
  • cucerirea a noi nise de piata;
  • imbunatarirea imaginii firmei;
  • cresterea increderii clientilor si furnizorilor in serviciile si produsele oferite;
  • indeplinirea conditiilor de participare la licitatii;
  • favorizeaza comertul international cu bunuri si servici;
  • certifica clientilor ca societatea functioneaza pe baza unui sistem de calitate recunoscut international.
 2. 2
  Avantajele ISO 14001
  • imbunatatirea generala a porformantelor, conformitatilor si flexibilitatii referitoare la mediul inconjurator;
  • furnizarea unei structuri de baza pentru prevenirea poluarii;
  • cresterea eficientei si potentiale reduceri de costuri in cazul aplicarii obligatiilor referitoare la mediul inconjurator;
  • promoveaza consistenta si predictivitatea referitoare la managementul obligatiilor asupra mediului inconjurator.
 3. 3
  Avantajele OHSAS 18001
  • identifica elementele afacerii dumneavoastra care au impact asupra sanatatii si securitatii ocupationale;
  • cresterea productivitatii muncii;
  • produce obiectivele pentru imbunatatire si un program de management care sa le obtina;
  • identifica riscurile si cerintele legale referitoare la sanatatea si securitatea in munca;
  • reducerea costurilor referitoare la asigurarea sanatatii si securitatii ocupationale;
  • asigura imbunatatirea continua;
  • monitorizarea performantelor sistemului de sanatate si securitate in munca.
 4. 4
  Avantajele HACCP/ISO 22000
  • evaluarea capabilitatii proceselor;
  • prevenirea de trasmitere a bolii la om;
  • determinarea in timp util a neconformitatilor;
  • cuantificarea masurii in care sunt satisfacute asteptarile clientilor;
  • efectuarea inregistrarilor oportune si analiza lor;
  • identifica riscurile securitatii alimentare;
  • diminuarea costurile referitoare la risipa / rebuturi;
  • imbunatatirea continua a practicilor referitoare la siguranta alimentului
 5. 5
  AVANTAJELE ISO 27001

  Avantajele certificarii sistemului de management al securitatii informatiei :

  • credibilitatea, integritatea si increderea conferita clientilor, angajatilor, partenerilor contractuali si proprietarilor ca informatiile si sistemelor informatice ale companiei sunt protejate
  • conferirea dovezii pentru autoritati ca sunt respectate legile si reglementarile in vigoare
  • asigurarea unui plan de continuitate al afacerii si de recuperare din dezastru, adecvat organizatiei
  • cresterea productivitatii prin reducerea riscurilor operationale si o mai mare disponibilitate in exploatarea sistemelor informatice
  • diferentierea fata de alti competitori in cadrul licitatiilor organizate in cadrul sectorului public sau la incheierea unor contracte comerciale, care implica accesul la informatii sau chiar secrete de stat.
 6. 6
  Avantajele ISO 17025
  • ISO 17025 este aplicabil tuturor societatilor care efectueaza teste si/sau calibrari, incluzand si mostrele;
  • ISO 17025:2005 se poate aplica tuturor acelor laboratoare amintite la punctul precedent, indiferent de numarul de personal sau de tipul de activitati de testare si/sau calibrare;
  • cand un laborator de incercari sau teste nu presteaza una sau mai multe activitati care sunt prevazute de ISO 17025:2005, clauzele respective nu sunt aplicabile;
  • ISO/IEC 17025:2005 este folosit de acele laboratoare care vor sa-si dezvolte sistemul de management al calitatii, al activitatilor proprii administrative si al operatiilor tehnice proprii;

  Clientii laboratoarelor de incercari si teste, autoritatile si acele institutii de acreditare pot de asemenea sa-l aplice pentru a confirma si recunoaste competenta laboratoarelor.

 7. 7
  Evaluarea riscurilor conform L 319/2006

  Ce este o evaluare a riscurilor? Evaluarea riscurilor se referă la procesul de evaluare a riscurilor pentru securitatea şi sănătatea lucrătorilor, cauzate de pericolele existente la locul de muncă. Care este scopul evaluării riscurilor? Numeroase directive europene referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă prevăd o evaluare a riscurilor, dar, chiar şi fără a exista cerinţa legală de efectuare a evaluării, evaluarea este o bună practică pentru că permite luarea de măsuri eficiente în vederea protejării sănătăţii lucrătorilor. Procesul de prevenire a accidentelor începe cu reducerea şi, dacă se poate, cu eliminarea completă a riscurilor potenţiale, fiind urmat de implementarea măsurilor de protecţie colectivă şi, în ultimă instanţă, a măsurilor de protecţie individuală. Prin identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor, angajatorul sau persoana care are controlul asupra activităţii ar trebui să poată:

  • lua o decizie cu privire la măsurile de protecţie cerute, având în vedere cerinţele legale relevante;
  • verifica dacă măsurile aplicate sunt adecvate;
  • stabili ordinea priorităţilor pentru orice alte măsuri ulterioare care sunt cerute;
  • demonstra că s-a luat o hotărâre în cunoştinţă de cauză în privinţa securităţii şi sănătăţii lucrătorilor (de exemplu, lucrătorilor sau autorităţilor de reglementare);
  • verifica dacă s-a realizat o îmbunătăţire a nivelului de protecţie a lucrătorilor.
 8. 8
  Control Managerial Intern

   Principii ale controlului intern

  Controlul intern trebuie realizat în baza mai multor principii, în literatura de specialitate făcându-se referire la:

  Principiul organizării care implică organizarea adecvată a fiecărei entități elaborându-se:

  • – organigrama care cuprinde, descrie toate structurile;
  • – manuale de proceduri care definesc:
  • – responsabilitățile;
  • – delegările de competență;
  • – sarcinile;
  • – modul de transmitere a informațiilor etc.;
   La entitățile mari este necesară organizarea separată a patru funcțiuni fundamentale realizate de persoane, ierarhii diferite:
  • – funcția de decizie care implică angajarea entității față de parteneri, salariați etc.;
  • – funcția de deținere de bunuri fizice și valori monetare (gestionarii);
  • – funcția de contabilizare, exercitată de orice persoană care prelucrează informații contabile;
  • – funcția de control care implică verificarea operațiilor de decizie, deținere de bunuri, contabilizare.

  Nesepararea celor patru funcțiuni fundamentale creează posibilitatea de fraudă.

   Principiul autocontrolului care presupune că procedurile de control intern să cuprindă și proceduri de autocontrol menite să descopere neregularitățile. Procedurile de autocontrol înseamna:
  • – verificarea unor informații prin alte informații furnizate de diverse documente;
  • – controlul reciproc, adică verificări, corelări ale informațiilor obținute de la două persoane.
   Principiul permanenței implică stabilitate pentru procedurile de control intern în contextul în care este eliminată rigiditatea și este asigurată adaptarea la schimbările interne și externe apărute. Principiul permanenței permite delimitarea:
  • – deficiențelor controlului intern;
  • – cazurilor de nerespectare a procedurilor de control intern.
   Principiul universalității care presupune proceduri de control intern:
  • – pentru toate persoanele din entitate;
  • – pentru toate activele și pasivele deținute;
  • – permanente.

  Principiul informării presupune ca informația rezultată ca urmare a aplicării procedurilor de control intern să îndeplinească două calități: să fie verificabilă și să fie utilă. O informație este verificabilă dacă i se pot identifica sursele, documentele de unde rezultă, adică poate fi justificată și autentificată. Acest lucru este asigurat printr-o conservare adecvată a informației care implică:

  • – numerotarea, sortarea, arhivarea documentelor contabile;
  • – păstrarea corespunzătoare pe perioada prevăzută de lege.

  O informație este considerată a fi utilă dacă este obținută de la sursă, este lipsită de redundanță, iar costul obținerii ei este inferior avantajelor pe care le generează.

   Principiul armoniei constă în adaptarea continuă a controlului intern, avându-se în vedere:
  • – riscurile care pot afecta sistemul;
  • – costurile implicate de introducerea procedurilor de control intern, comparativ cu costurile deficiențelor produse ca urmare a neefectuării controlului intern.

  Principiul calității personalului

   Controlul intern de calitate implică personal calificat, definit prin competență profesională și moralitate.Competența profesională implică o politică adecvată de recrutare a personalului, formare profesională permanentă, motivare prin remunerație și fixare de obiective profesionale.