Etape de certificare

Etapele procesului de consultanta sunt, in cele mai multe cazuri aceleasi, indiferent de profilul afacerii contractate.Singura variabila in derularea lor este durata alocata fiecarei etape, ele variind functie de profilul si complexitatea sistemului de management analizat.

1. Initiere proces
– Stabilire contact
– Discutii introductive
– Negociere clauze contractuale
– Semnare contract consultanta

2. Evaluare de diagnoza initiala are ca obiective:
– Compararea sistemului actual de desfasurare a activitatii cu cerintele standardului de referinta
– Identificare elemente tehnico-organizatorice si practici curente
– Identificarea situatiilor neconforme fata de cerintele standardului de referinta
– Identificarea punctelor critice ale fluxului de activitati, care pot provoca intirzieri, deficiente, etc. si deci implicit costuri suplimentare
– Resursele umane si materiale existente
– Sistemele de inregistrari si evidenta existente.

3. Proiectarea sistemului
– In urma Raportului de Evaluare elaborat pe baza auditului diagnoza, se trece la proiectarea documentatiei. In aceasta etapa sunt identificate metodele si mijloacele necesare pentru satisfacerea cerintelor de managementul definite in standardul de referinta, este stabilita structura documentatiei sistemului ce urmeaza a fi implementat si este stabilit un plan de actiune pentru desfasurarea etapelor viitoare a programului de consultanta.

4. Instruirea managementului
Succesul actiunilor viitoare depinde intr-o foarte mare masura de constientizarea intregului personal, dar mai ales a personalului de management (low & middle management). In acest scop, se organizeaza un curs -seminar de constientizare a echipei manageriale, cu urmatoarea tematica:
– Calitate: concept si evolutie
– Standarde in domeniul calitatii ISO seria 9000;
– Acreditare si certificare;
– Organizarea sistemului calitatii;
– Documentatia sistemului de management al calitatii;
– Costurile calitatii.

5. Intocmirea documentatiei
– Manualul calitatii
– Procedurile sistemului calitatii
– Instructiuni de lucru/descriere de procese
– Alte documente ale calitatii
Echipa de proiect – structura:
– Reprezentantul Managementului pentru Asigurarea Calitatii in calitate de Coordonator de proiect – Comitet de coordonare format din sefii principalelor compartimente;
– Propuneri pentru echipele de lucru pentru fiecare procedura de sistem si pentru fiecare proces.

6. Implementarea
Etapa de implementare la client, sub asistenta consultantului, a sistemului calitatii definit de catre documentele elaborate in etapa anterioara, va cuprinde urmatoarele activitati:
– Audituri interne sub indrumarea consultantului pentru depistarea neconformitatilor sau problemelor de implementare aparute;
– Workshop-uri pentru analizarea neconformitatilor si stabilirea actiunilor corective si preventive.

7. Audit pre-certificare
– Efectuarea unui audit al sistemului calitatii implementat, audit limitat strict la cerintele standardului de referinta.
– Acest audit se va finaliza cu un numar de rapoarte de neconformitate si cu un raport de recomandari finale.
– Consultantul poate recomanda un organism de certificare cu care intretine relatii de colaborare si poate asigura asistenta necesara pe toata durata certificarii.

8. Asistenta in cadrul auditului de certificare
Contactarea organismului de certificare, negocierea contractului de certificare si acordarea de asistenta la auditul de certificare.